องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 24 เม.ย. 61 - 14:44 น.

   ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 19 เม.ย. 61 - 10:45 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 17 เม.ย. 61 - 15:26 น.

   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 11 เม.ย. 61 - 14:18 น.

   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 29 มี.ค. 61 - 15:54 น.

   ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 28 มี.ค. 61 - 16:50 น.

   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 28 มี.ค. 61 - 09:11 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำน้ำเลียบ ลูกที่ 1,3,5 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ll 21 มี.ค. 61 - 13:59 น.

   ประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำน้ำเลียบ ลูกที่ 1,3,5 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 20 มี.ค. 61 - 15:14 น.

   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) อ่านต่อ ll 15 มี.ค. 61 - 16:22 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.