องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำลำน้ำเลียบ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่า อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 61 - 10:22 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างพนัง คสล. กันดินสไลด์ (บ้านทุ่งผึ้ง) หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 7 ส.ค. 61 - 15:53 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านต่อ ll 18 ก.ค. 61 - 15:45 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 16 ก.ค. 61 - 15:23 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับ ศพด. บ้านปางแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ ll 19 มิ.ย. 61 - 12:00 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2561 และ ศพด.บ้านปางแก อ่านต่อ ll 28 พ.ค. 61 - 16:04 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านต่อ ll 21 พ.ค. 61 - 15:49 น.

   ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 16 พ.ค. 61 - 14:45 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-Bidding) อ่านต่อ ll 8 พ.ค. 61 - 14:21 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ll 24 เม.ย. 61 - 15:35 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.