องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ตารางการชำระภาษี อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 56 - 11:41 น.

   การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 56 - 11:24 น.

   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 56 - 11:23 น.

   ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ป้าย ประจำปี 2555 อ่านต่อ ll 2 เม.ย. 56 - 11:21 น.

   ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ ll 23 ม.ค. 56 - 14:10 น.

   มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อ่านต่อ ll 19 ก.ค. 55 - 10:53 น.

   อบต.ทุ่งช้าง จัดตั้งโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี 2555 อ่านต่อ ll 25 มิ.ย. 55 - 13:57 น.

   แจ้งเรื่องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2554 อ่านต่อ ll 1 ต.ค. 53 - 23:37 น.

   กำหนดให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554 อ่านต่อ ll 1 ต.ค. 53 - 23:33 น.

   เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2554 อ่านต่อ ll 1 ต.ค. 53 - 23:32 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งผึ้ง - อ่างน้ำเลียบ หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 7 ก.พ. 62 - 15:37 น.

   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 อ่านต่อ ll 7 ก.พ. 62 - 15:25 น.

   เปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2561 และ ศพด.บ้านปางแก ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่านต่อ ll 13 พ.ย. 61 - 15:54 น.

   เปิดเผยราคากลางจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ll 10 ต.ค. 61 - 16:10 น.

   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ll 8 ต.ค. 61 - 14:46 น.

   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 อ่านต่อ ll 8 ต.ค. 61 - 14:38 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำลำน้ำเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 61 - 18:13 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตลิ่งหน้าฝายกั้นน้ำได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 61 - 18:08 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนัง คสล.กันดินสไลด์ (บ้านทุ่งผื้ง) ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 61 - 18:05 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งหน้าฝายกั้นน้ำได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 9 ส.ค. 61 - 10:34 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.