องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 60 - 09:53 น.

   แผนอัตรากำลัง 3 ปี อ่านต่อ ll 20 มิ.ย. 60 - 14:41 น.

   ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ ll 9 ก.พ. 60 - 09:23 น.

   ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ ll 28 ต.ค. 59 - 16:17 น.

   ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ ll 28 ต.ค. 59 - 16:17 น.

   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559 อ่านต่อ ll 11 พ.ค. 59 - 16:26 น.

   ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ ll 2 พ.ค. 59 - 18:28 น.

   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 59 - 15:03 น.

   ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 29 ธ.ค. 58 - 15:42 น.

   ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงาน อบต.ทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 9 ธ.ค. 58 - 16:06 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำลำห้วยฮ่อม บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 6 มิ.ย. 62 - 14:46 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมทางเชื่อมท่อลอดเหลื่ยมลำน้ำเลียบบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 31 พ.ค. 62 - 11:11 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมทางเชื่อมท่อลอดเหลี่ยมลำน้ำเลียบบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 31 พ.ค. 62 - 10:59 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ ll 28 พ.ค. 62 - 09:33 น.

   ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 อ่านต่อ ll 27 พ.ค. 62 - 16:04 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำห้วยจำเสือบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 2 พ.ค. 62 - 15:53 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำห้วยจำเสือบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 อ่านต่อ ll 2 พ.ค. 62 - 14:26 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก อ่านต่อ ll 2 พ.ค. 62 - 14:22 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ ll 2 พ.ค. 62 - 10:59 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 29 เม.ย. 62 - 16:21 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.