องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:43 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:42 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:42 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559(ครั้งที่ 3) อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:39 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559(ครั้งที่ 1) อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:38 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559(ครั้งที่ 2) อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:38 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:32 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:27 น.

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 อ่านต่อ ll 27 มิ.ย. 60 - 15:26 น.

   แผน ปปช. องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 60 - 09:54 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสลี - บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 14 ส.ค. 62 - 16:07 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสลี - ห้วยบวกกุ้ง หมู่ที่ 1 อ่านต่อ ll 14 ส.ค. 62 - 16:04 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสลี- ห้วยบวกกุ้ง หมู่ที่ 1 อ่านต่อ ll 13 ส.ค. 62 - 15:56 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ อ่านต่อ ll 13 ส.ค. 62 - 15:50 น.

   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) อ่านต่อ ll 9 ก.ค. 62 - 14:00 น.

   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ไตรมาส 3) อ่านต่อ ll 8 ก.ค. 62 - 13:56 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมทางเชื่อมท่อลอดเหลี่ยมลำน้ำเลียบบ้านทุ่งผึ้่้ง (อุทกภัย) ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 62 - 16:46 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบ้านสลี-บ้านน้ำพิ ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 2 ก.ค. 62 - 16:44 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำลำห้วยฮ่อม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 28 มิ.ย. 62 - 15:59 น.

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาขุดลอกห้วยฮ่อม หมู่ที่ 5 อ่านต่อ ll 7 มิ.ย. 62 - 14:50 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.