องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อบต.ทุ่งช้าง จำนวน 2 โครงการ อ่านต่อ ll 26 มิ.ย. 56 - 10:30 น.

   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จำนวน 5 โครงการ อ่านต่อ ll 14 มิ.ย. 56 - 10:05 น.

   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก อ่านต่อ ll 5 ก.พ. 56 - 15:40 น.

   สอบราคาจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จำนวน 3 โครงการ อ่านต่อ ll 22 ม.ค. 56 - 15:11 น.

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จำนวน 5 โครงการ อ่านต่อ ll 7 ธ.ค. 55 - 14:06 น.

   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก อ่านต่อ ll 8 พ.ย. 55 - 10:37 น.

   ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อ่านต่อ ll 12 ต.ค. 55 - 15:13 น.

   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสอบราคาโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเป็นสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 3 ต.ค. 55 - 15:52 น.

   ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการสอบราคาโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเป็นสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 อ่านต่อ ll 3 ต.ค. 55 - 15:49 น.

   จ้างเหมาสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง จำนวน 2 โครงการ อ่านต่อ ll 28 ก.ย. 55 - 14:27 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.