องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ติดต่อ-สอบถามโทร. 054-795354

No title
 
 
New Document

วิสัยทัศน์กว้างไกล

บริหารโปร่งใส

ให้บริการชุมชน

นำตำบลก้าวหน้า

 
menu
human

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.

 

  เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

No title
กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ โครงการอบรมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสาภ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งานประเพณีสรงน้ำและนมัสการพระพุทธสามัคคีเมตตา วันที่ 9 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

   ประกาศสอบราคาจัดซื้อเต็นท์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 22 ก.ค. 59 - 11:43 น.

   ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง อ่านต่อ ll 5 ก.ค. 59 - 16:52 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีี่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 29 มิ.ย. 59 - 15:49 น.

   ประกาศสอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านห้วยยาาง หมู่ที่ 4 ตำบบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 29 มิ.ย. 59 - 15:47 น.

   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง อ่านต่อ ll 17 มิ.ย. 59 - 14:28 น.

   ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ อ่านต่อ ll 17 มิ.ย. 59 - 14:26 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีี่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 12 เม.ย. 59 - 17:35 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีี่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน อ่านต่อ ll 12 เม.ย. 59 - 17:35 น.

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 59 - 10:51 น.

   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางแก หมู่ที่ 7 อ่านต่อ ll 7 เม.ย. 59 - 10:48 น.

  หน้า  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

  แนะนำผู้บริหาร อบต.
แนะนำผู้บริหาร อบต.
นายประวิตร  ก้อนบาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางชนานาถ  สิริเดชากิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำ เสนอแนะ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน

 

Live Chat Support

Best view in Internet Explorer V.6 Up & Display Resolution 1024 X 768.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์  55130

ติดต่อสอบถาม Tel. 0-5479-5354, 0-5471-8843   E-Mail. thungchang96@gmail.com

เริ่มนำเสนอเมื่อ 10 มิถุนายน 2555.